Contact

Contact with us

CSL Inspire Sp. z o.o.

ul. Tadeusza Wendy 14
70-655 Szczecin
tel. +48 695 910 056
www.csl-inspire.pl
e-mail: p.h@csl.eu

 

 

CSL Inspire Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (Polska), ul. Tadeusza Wendy 14, 70-655 Szczecin, której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrowana pod numerem KRS 0000781477, NIP 9552487370, kapitał zakładowy 500 000 PLN.

Write to us